Szkoły Zimowe 2018 - startujemy!

Wystartowała rekrutacja na Szkoły Zimowe! Na XLV Szkołę, która odbędzie się od 9 do 14 lutego, zaproszeni są studenci, natomiast XLVI, odbywająca się w dniach 14 - 18 lutego, przeznaczona jest dla doktorantów i absolwentów do 30 roku życia. Od 9 do 28 stycznia br. czekamy na Wasze zgłoszenia! Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na tej stronie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


KAS wspiera szkoły!

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że tradycyjnie już i w tym roku Szkoły Zimowe wspiera Fundacja Konrada Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung). Więcej informacji na temat fundacji pod tym linkiem


Miejsce

Znamy już miejsce, w którym odbędą się tegoroczne Szkoły. Podobnie jak w ubiegłych latach, skorzystamy z gościnności wadowickich Ojców Karmelitów. Szczegóły w dziale Miejsce.
FORMULARZ

REKRUTACYJNY


Skocz na górę

XLV i XLVI Szkoła Zimowa

Szkoła Zimowa to unikalne seminarium wyjazdowe poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycz-
nym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej. Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy. Podczas każdej z edycji Szkoły ma miejsce cykl wykładów, związanych z tematem "Chrześcijanie na współczesnych areopagach. Kultura, ekonomia, polityka", prowadzony przez o. Macieja Ziębę OP oraz pięć (XLV edycja) lub cztery (XLVI edycja) wykłady zaproszonych gości

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

W dotychczasowych edycjach, jako wykładowcy, brali udział m.in. prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jerzy Stuhr, prof. Ryszard Legutko, Bronisław Komorowski, dr Jarosław Gowin, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Sosnowski, dr Stanisław Kluza, prof. Antoni Dudek, ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, Rafał Dutkiewicz, prof.Andrzej Zoll.

Dotychczas odbyły się 44 edycje Szkół Zimowych, w których udział wzięło ponad 1100 osób.

W programie

- Warsztaty z katolickiej nauki społecznej z zakresu ekonomii, polityki i kultury;

- Ponad 10 godzin wykładów prowadzonych przez uznanych specjalistów (seria wykładów dr. Macieja Zięby OP oraz wykłady gości: 5 na XLV Szkole i 4 na XLVI Szkole);

- Debata oksfordzka – tradycyjny element Szkół Zimowych Instytutu Tertio Millennio. Z definicji, debata ma na celu przygotować jej uczestników do wystąpień publicznych przed większym audytorium. Okazuje się, że jest to umiejętność niezbędna każdej osobie działającej publicznie. Spotyka się ona bowiem z koniecznością zaprezentowania swojego stanowiska, lub stanowiska swojej organizacji, na forum publicznym. Ponadto zaproponowany sposób debatowania uczy jasnej, konkretnej, przekonywującej i rzeczowej argumentacji podczas dyskusji;

- Zwiedzanie Wadowic (wraz z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II) i Kalwarii ZebrzydowskiejWarsztatowcy

- Michał Matlak - doktorant w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Pisze pracę doktorską o relacjach religii i polityki w procesie integracji europejskiej. Wydał książkę pt. „Polska w Europie, Europa w Polsce. Rozmowy na kwiatowym dywanie” z wywiadami na temat pozycji Polski w Europie. Był stypendystą uniwersytetów w Montrealu, Leuven i Berlinie. Stały współpracownik „Kultury Liberalnej”.

- Radosław Michalski - doktorant Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego, odpowiednio: teolog i politolog. W latach 2010-2013 asystent Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, wcześniej reporter tygodnika katolickiego Gość Niedzielny oraz korespondent KAI. Z instytutem Tertio Millennio związany od roku 2004, gdy uczestniczył w Szkole Zimowej w Wadowicach.Partner strategicznyPatroni

Wykładowcy

- Stanisław Cebrat - biolog i genetyk. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, ale nade wszystko przewodnik po świecie genomiki. Autor wielu prac z zakresu genetyki, publikujący m.in. „Genome Research” czy „Microbial & Comparative Genomics”. Pasję zawodową potrafi łączyć z aktywnym życiem społecznym. Przez wiele lat działał jako samorządowiec, a obecnie swój wolny czas poświęca licznym wykładom i spotkaniom na temat naprotechnologii oraz zapłodnienia pozaustrojowego.

- Bogusław Chrabota - dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy, a także publicysta i pisarz, redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita". Wielokrotny stypendysta w USA. Zaczynał od publikacji w opozycyjnych czasopismach wydawanych w Krakowie. Pracował w TVP Kraków, później został zastępcą Redaktora Naczelnego TAI w Warszawie. Współtworzył telewizję Polsat. Prowadzi magazyn Wydarzenia Opinie Komentarze. Założyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego oraz Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego. Odznaczony został Medalem "Niezłomnym w słowie" oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

- Wojciech Heydel - Prezes Zarządu Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich, Członek Rady Nadzorczej m.in.: Rawlplug S.A. i Elektrotim S.A. Przez 14 lat pracował w koncernie BP na różnych stanowiskach zarządczych, w tym Prezesa Zarządu BP POLSKA. Był prezesem zarządu PKN ORLEN S.A. oraz Ruch S.A. Absolwent Politechniki Śląskiej.

- Irena Lipowicz - prawnik i dyplomata, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW, posłanka na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2000-2004 Ambasador RP w Austrii, w latach 2010-2015 rzecznik praw obywatelskich. Jest członkiem rady United Nations University oraz Fundacji Służby Rzeczpospolitej. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wyróżniona m.in.: Nagrodą im. Wojciecha Korfantego i Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej.

- Michał Lorenc - jeden z najbardziej znanych i utalentowanych kompozytorów muzyki filmowej młodego pokolenia. Jest już trzykrotnym laureatem Złotych Lwów. Otrzymał nominację do nagrody dla Europejskiego Kompozytora Roku. W latach siedemdziesiątych, na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia brał udział w audycji Marcina Wolskiego i występował w „Zgryzie” Macieja Zembatego. Współtworzył "Teatr Paranoiczny". W filmie zadebiutował pisząc muzykę do "Przyjaciół" Andrzeja Kostenki. Regularną współpracę z filmem rozpoczął z Maciejem Dejczerem, pisząc muzykę do „300 mil do nieba”.

- Michał Szułdrzyński - dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita", redaktor naczelny weekendowego wydania "Rzeczpospolitej" - "Plus Minus". Prowadził programy "Tygodnik Polski" i "Minęła 20" w TVP Info, był członkiem redakcji kwartalnika "Pressje". W latach 2004-2006 był prezesem stowarzyszenia Klub Jagielloński. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Kazimierz Michał Ujazdowski - polski polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007), poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

- Krzysztof Zanussi - reżyser, scenarzysta filmowy, producent, filozof, dyrektor Studia Filmowego „TOR”. Pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Filmy Krzysztofa Zanussiego wyróżniono wieloma prestiżowymi nagrodami na Międzynarodowych Festiwalach Filmowych m.in. w Cannes, Wenecji, Moskwie. Ich autor został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, „Commandeur d’l'Ordre des Arts et des Lettres (Francja), David di Donatello” (Włochy). Członek Zarządu Europejskiej Akademii Filmowej, Komisji Pontyfikalnej do spraw Kultury w Watykanie, Polskiej Akademii Umiejętności, PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

- Maciej Zięba OP - ur. 1954, dominikanin, doktor filozofii, znawca nauczania społecznego Kościoła, popularyzator myśli Jana Pawła II, założyciel Instytutu Tertio Millennio. W latach 1998–2006 był prowincjałem polskich dominikanów. Autor wielu książek, m.in.: "Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej europie", "Demokracja i antyewangelizacja", "Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie".
Skocz na górę

Jak aplikować na tegoroczne Szkoły Zimowe?

Aplikacje na XLV i XLVI Szkołę Zimową przyjmowane będą tylko na podstawie niżej zamieszczonego formularza rekrutacyjnego.

Rekrutacja na obie tegoroczne Szkoły trwa od 09.01 do 26.01, do godz. 24.00.

O wynikach rekrutacji kandydaci na Szkoły Zimowe zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową w dniach
30-31 I 2018.

Koszt uczestnictwa w XLV i XLVI Szkole Zimowej wynosi 160 zł i jest płatny po zakończeniu procesu rekrutacji, do 05 II 2018. Uczestnicy obu edycji dojeżdżają do Wadowic we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały merytoryczne.

Przy wypełnianiu formularza prosimy o rzetelność i zamieszczenie informacji, które mogą mieć znaczenie w kontekście niniejszej rekrutacji. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę dokładnie zapoznać się z jego strukturą i pyta-
niami. Proszę zauważyć, że nie istnieje możliwość zapisywania naniesionych w formularzu informacji.

Uwaga!: Uzupełniając formularz prosimy koniecznie wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Gdy nie mają Państwo odpowiedzi na któreś z pytań, proszę wpisać formułę "brak" lub "nie zastanawiałem(-am) się nad tym". Pozostawienie jakiegoś pola niewypełnionego spowoduje, że niemożliwe będzie wysłanie formularza!FORMULARZ REKRUTACYJNY

Skocz na górę

Ośrodek

W tym roku obie edycje Szkoły Zimowej odbędą się w Karmelitańskim Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym "Na Górce" w Wadowicach. Ośrodek i Sanktuarium Świętego Józefa znajdują się przy ulicy Karmelickiej 22, 10 minut na piechotę z wadowickiego rynku.

Szczegółowe informacje na temat sanktuarium możecie znaleźć TUTAJ

Wskazówki na temat dojazdu znajdziecie TUTAJ

Skocz na górę
Koordynator projektu:
Andrzej Letsyn
Tel: 694 480 688 (Alfred Wagner)
E-mail: szkolazimowa@tertio.pl
Organizator projektu:
Instytut Tertio Millennio
ul. Dominikańska 3/13
31-043 Kraków
Tel. 12 423-11-75
E-mail: instytut@tertio.pl
www.tertio.pl

Skocz na górę